Notices

क्र.म. नाम
61  आदिबासी जनजातीका निम्ति शाखा अधिकृत र नायव सुव्वा तहको लोक सेवा तयारी कक्षा संचालन तथा सहभागीका लागी सूचना २०७६/०७७ 
62  सूची दर्ता गराउने सम्बन्धि सूचना (२०७६/०७७) 
63  लिलाम सम्बन्धी सूचना !! 
64  परामर्श सेवा सम्बन्धी !! 
65  पुस्तक प्रकाशनको लागी शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान 
66  अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धी सुचना !! 
67  मातृभाषा सेवा पुरस्कारका लागि सर्जक/स्रष्टाहरुको नाम मनोनयन र मातृभाषी कविता संकलन सम्वन्धी सूचना !! 
68  आ.ज.उ.रा.प्रतिष्ठानको पाण्डुलिपि ग्रन्थ प्रकाशनका लागि मापदण्डहरु (२०७५/०७६) !! 
69  आ.ज.उ.रा.प्रतिष्ठानको आ.व. २०७५/०७६ को सुची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना !! 
70  आ.ज.उ.रा.प्रतिष्ठानको कार्यक्रम प्रस्ताव अाव्हान सम्बन्धी सूचना (२०७५/०७६) !! 
71  शिलबन्दी कोटेशन आह्वान सम्बन्धि सूचना !! 
72  आदिवासी जनजाति ऊत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको कार्यालय सरेको सम्बन्धी सूचना !! 
73  शिलबन्दी कोटेशन आह्वान सम्बन्धि सूचना !! 
74  आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७४ 
75  पाण्डुलिपि ग्रन्थ प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !! 
76  कार्यक्रम प्रस्ताव फाराम २०७४/७५ 
77  NFDIN Request for Proposal 2017/18...OPEN !! 
78  जनजाति छात्रबृत्ति २०७३/७४ मा छनौट बिध्यार्थीका लागि थप सुचना !! 
79  प्रतिष्ठानको अादिवासी जनजाति छात्रबृत्तिको नतिजा २०७३/७४ प्रकाशित !! 
80  लिलाम बढाबढ सम्बन्धि सुचना ! 
1234पछाडि >