तनहूँ, नेपालका आदिवासी जनजाति भुजेल जातिको वायु पुजा

बन्दीपुर, तनहूँ, नेपालका आदिवासी जनजाति भुजेल जातिको अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा "वायु पुजा"