परामर्श सेवा सम्बन्धी सूचना !!(गोरखापत्र २०७९ साल असोज १४ गते शुक्रबार; पृष्ठ १३)