आदिवासी जनजातिहरुको अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा श्रब्यदृश्य निर्माण :

तनहूँ, नेपालका आदिवासी जनजाति भुजेल जातिको वायु पुजा

बन्दीपुर, तनहूँ, नेपालका आदिवासी जनजाति भुजेल जातिको अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा "वायु पुजा"    Read More

आदिवासी जनजाति सुरेलहरुको अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा "चन पुजा"; सुरी, दोलखा, नेपाल ।

आदिवासी जनजाति सुरेलहरुको अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा "चन पुजा"; सुरी, दोलखा, नेपाल ।    Read More

आदिवासी जनजाति ल्होपाहरुको अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा "तिजी"; लोमान्थाङ, मुस्ताङ, नेपाल ।

आदिवासी जनजाति ल्होपाहरुको अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा "तिजी"; लोमान्थाङ, मुस्ताङ, नेपाल ।    Read More

आदिवासी जनजाति धिमालहरुको अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा "ढोल पोदो"; मंगलबारे, मोरङ, नेपाल ।

आदिवासी जनजाति धिमालहरुको अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा "ढोल पोदो"; मंगलबारे, मोरङ, नेपाल ।    Read More

आदिवासी जनजाति मेचे को अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा "ग्राम सेवा र बाठौ मिदाई हुनाई" पुजा; घोरामारा र धाईजन, झापा, नेपाल।

आदिवासी जनजाति मेचे को अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा "ग्राम सेवा र बाठौ मिदाई हुनाई" पुजा; घोरामारा र धाईजन, झापा, नेपाल।   Read More

आदिवासी जनजाति बाह्रगाउँले को अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा "धाजाङ" पर्व; खिङ्गगा गाविस, मुस्ताङ, नेपाल।

आदिवासी जनजाति बाह्रगाउँले को अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा "धाजाङ" पर्व; खिङ्गगा गाविस, मुस्ताङ, नेपाल।   Read More

TVC

Song - Paschim Kohi Purva Artist - Gopal Yonjan Album - Nishani 53   Read More