News

क्र.म. नाम
आजउराप्रको कार्यक्रम प्रस्ताव आह्वान २०८०/०८१ सम्बन्धी सुचना !!  
प्रतिष्ठानको सूची दर्ता गर्ने बारे । 
प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषदको २३औं बैठक सम्पन्न !! 
प्रतिष्ठानको मातृभाषा सम्बन्धी गोष्ठी कार्यक्रम 
प्रतिष्ठानको सूचना बोर्ड तथा आ.ज.प्रमाण पत्र अनलाईन सेवा !! 
आदिवासी जनजातिको एफपिक राष्ट्रिय कार्यान्वयन निर्देशिका २०८०” कार्यक्रम 
आ.ज.उ.रा.प्रतिष्ठानको लोक सेवा तयारी कक्षा धरौटी फिर्ता सम्बन्धी सूचना !! 
आजउरा प्रतिष्ठान प्रेस वक्तव्य २०८० जेठ २२ गते 
प्रतिष्ठानको पुस्तक प्रकाशन सम्बन्धी सुचना !! 
10  कविता गोष्ठी कार्यक्रम स्थगित भएको बारे !! 
11  आ.ज.उ.रा.प्रतिष्ठानको २२औं स्थापना दिवस (माघ २५ गते) !! 
12  प्रतिष्ठानको कविता गोष्ठी सम्बन्धी सुचना !! 
13  प्रतिष्ठानको लोकसेवा तयारी कक्षा प्रारम्भ कार्यक्रममा उपस्थित हुने बारे सुचना !! 
14  आजउराप्रको लोकसेवा पूर्व तयारी कक्षामा सहभागिताका लागी छनौट परिक्षाको नतिजा प्रकाशन !! 
15  सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना !! 
16  प्रतिष्ठानद्वारा लोकसेवा तयारी कक्षा छनौट परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना !! 
17  आजउरा प्रतिष्ठानको लोकसेवा पूर्व तयारी कक्षामा सहभागिता तथा छनौट परिक्षा बारे !! 
18  आजउराप्रको कार्यक्रम प्रस्ताव आह्वान २०७९/०८० सम्बन्धी सुचना !!  
19  परामर्श सेवा सम्बन्धी सूचना !! (गोरखापत्र २०७९ साल असोज १४ गते शुक्रबार; पृष्ठ १३) 
20  आजउरा प्रतिष्ठानको लोकसेवा पूर्व तयारी कक्षामा सहभागि तथा सञ्चालनका लागि आशयपत्र आह्वान 
< अगाडि1234