आदिवासी जनजाति ल्होपाहरुको अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा "तिजी"; लोमान्थाङ, मुस्ताङ, नेपाल ।

आदिवासी जनजाति ल्होपाहरुको अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा "तिजी"; लोमान्थाङ, मुस्ताङ, नेपाल ।