आजउरा प्रतिष्ठानको लोकसेवा पूर्व तयारी कक्षामा सहभागिता तथा छनौट परिक्षा बारे !!

प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालन हुने लोकसेवा तयारी कक्षाको आवेदन म्याद थप तथा छनौट परिक्षा स्थगित भएको सम्बन्धी सूचना !!

यस आ.व.२०७९/८० मा प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालन हुने लोकसेवा पूर्व तयारी कक्षा (नि:शुल्क) मा सहभागि हुनका मिति: २०७९ कार्तिक १५ गते दोस्रो पटक सुचना प्रकाशन भए अनुसार आवेदन फाराम भर्न ०७ दिन म्याद थप गरी मिति: २०७९ कार्तिक २२ गते, मंगलबार भित्र सम्म आवेदन दिन सकिने छ । 

सोही अनुसार यस सम्बन्धी प्रथम पटक प्रकाशित सुचना मार्फत मिति २०७९ कार्तिक १९ गते शनिबार हुने भनिएको छनौट परिक्षा पनि स्थगित गरिएको र उक्त परिक्षाको स्थान, मिति, समय सम्बन्धी मिति: २०७९ कार्तिक २४ गते, बिहीबार यसै वेभसाईट मार्फत जानकारी गराईनेछ ।