लोकसेवा तयारी कक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे ।

लोकसेवा तयारी कक्षाको नतिजा हेर्नका लागि यस लिङ्कमा क्लिक गर्नु होस ।

अधिकृत स्तरको नतिजा: 

                  भौतिक कक्षाका लागि

                   अनलाईन कक्षाका लागि

नायब सुब्बा स्तरको नतिजा: 

                   भौतिक कक्षाका लागि

                   अनलाईन कक्षाका लागि