आदिवासी जनजाति महिलाका संगठन, आन्दोलन र लेखन - कैलाश राई