आदिवासी जनजाति धिमालहरुको अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा "ढोल पोदो"; मंगलबारे, मोरङ, नेपाल ।

आदिवासी जनजाति धिमालहरुको अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा "ढोल पोदो"; मंगलबारे, मोरङ, नेपाल ।