लोकसेवा प्रशिक्षार्थीहरुलाई धरौटी फिर्ता सम्बन्धी सूचना !!