आ.ज.प्रमाण पत्र

आदिवासी जनजाति प्रमाण पत्र / कार्डका लागि निवेदन दिनका लागि तल "Apply" बटनमा क्लिक गर्नु होस् ।